Ringerike Slektshistorielag

Diverse kilder

 

 

 

 

Diplomer før 1600

12 nye middelalderbrev før 1600

 

Utstedte borgerskapsbrev fra Hønefoss kjøbstad i perioden 1852-1856

 

Eyvind Fjeld Halvorsens register

 

Eyvind Fjeld Halvorsen (født 4. mai 1922 i Norderhov, død 19. mars 2013) var en norsk norrøn filolog og professor ved Universitetet i Oslo.

Eyvind Fjeld Halvorsen har i sine notater skrevet av hendelser på gårder i Norderhov, Hole, Lunder, Haug og Ådal fra 1400 tallet og fremover. Dokumentene er mer eller mindre alfabetisk på gårder i det distrikt de hører hjemme.

 

Haug

 

Hole 1 

 

Hole 2

 

Lunder

 

Norderhov 1

 

Norderhov 2

 

Ådal