Ringerike Slektshistorielag

Ringerike Slektshistorielag ble startet i 1985. Formålet er å spre kunnskap om og øke interessen for slektsgransking. Samt å samle, bearbeide og publisere opplysninger om slekter fra Ringerike og omegn.  Medlemsbladet Hringariki har to utgivelser i året og er på 60-80 sider pr utgivelse.

Medlemsskap kan tegnes hos kasserer Nils Elsrud - n@elsrud.com

Andre henvendelser til lagets leder Anne Kristin F. Tinding - aktinding@gmail.com

Organisasjonsnummer: 998856280

Bankkonto: 2230.26.09326

VIPPS: 815791

Medlemskontingent kr 350,-

 

Redaksjon Hringariki:

Sten Høyendahl
Ole E. Yttri
Nils Elsrud
Marte Inger Stubberud

Styret

Leder:               Anne Kristin F. Tinding 

Nestleder:         Ole E. Yttri                         

Kasserer:           Nils Elsrud                          

Sekretær:           Cecilie Eriksen

Styremedlem:    May Britt Odden             

Styremedlem:    Konrad Pedersen                           

Varamedlem:     Marte Inger Stubberud                         

Varamedlem:     Sten Høyendahl     

                          

Valgkomite:

Bjørn Einar Røed

Maren Flatvoll Døssland

Ellen Gilhuus (varamedlem)

Revisor:

Olaf Ingesen