Ringerike Slektshistorielag

Hringariki er medlemsbladet til Ringerike Slektshistorielag. Heftet inneholder slektshistorie, aktuelle deler av folketellinger, manntall, skifter m.m og er på ca 60-80 sider. Hringariki er det gammel-norske (norrøne) navnet på Ringerike. Det er et landskapsnavn som fra gammelt av ble brukt om bygdene omkring den nordlige del av Tyrifjorden og bygdene vestover og nordover fra Tyrifjorden. Navnet er sammensatt av to ord: folkenavnet (h)ringar og riki (rike) og betyr «ringerne sitt rike». Ringerike Slektshistorielag har noen få papireksemplarer av bladet - som kan bestilles. Noen blader kan være tom i papirutførelse.

Nedenfor finner du lenker til tidligere utgaver av Hringariki - medlemsbladet som ble stiftet 25. april 1991. Bladet utkommer to ganger i året. I 2000 fikk Ringerike Slektshistorielag patentert navnet «Hringariki».


Det vil fortløpende bli publisert nye utgaver av Hringariki på nettsiden.

 

Du kan søke etter tekst på vår søkeside eller du kan åpne et hefte ved å klikke på den aktuelle utgaven. Etter å ha åpnet bladet, kan du søke internt i kun dette bladet. Hold ctrl-tasten nede samtidig som du trykker bokstaven f på tastaturet. Dette åpner et eget søkefelt.

Hringariki 1991 - 1999

Hringariki 2000 - 2009

Hringariki 2010 - 2019

 

Artikkelforfattere t.o.m. 2022 finnes her.