Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerike Museum, Norderhov.

 2018.

Tirsdag 13 februar, kl: 1900-2100.  Årsmøte - Valg.  Innkomne forslag må leveres senest fredag 9 februar.                              Foredrag av Nils Elsrud, Tema: Arkivering av løse dokumenter, osv.

Tirsdag 13 mars, kl: 1900-2100.   Medlemsmøte,  TEMA: ikke fastsatt ennå.

Tirsdag 8 mai, kl: 1900-21.   Medlemsmøte,   TEMA: ikke fastsatt ennå.

Tirsdag 11 september, kl: 1900-2100.  Medlemsmøte,  TEMA: ikke fastsatt ennå.

Tirsdag 9 oktober, kl: 1900-2100.   Medlemsmøte,   TEMA:  ikke fastsatt ennå.

Tirsdag 13 november,  kl: 1900-2100.  Fellesmøte med Ringerike Historielag, DIS,  TEMA: ikke fastsatt ennå.                                        Arrangør: Ringerike Historielag

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Norderhov museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.