Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerike Museum, Norderhov.

 

2017.

Lørdag 2 september 2017 på Ringeriksdagen har vi en stand i Hønefoss.

Tirsdag 12 september 2017. Kl: 19:00-21:00   Tema:  Gotisk skrift ved Sten Høyendahl.

Tirsdag 21  november 2017. kl: 19:00-21:00    Fellesmøte med Ringerike Historielag,  Tema:  Brennevinets historie ved Torbjørn Paule. Arrangør: Ringerike Historielag.

 

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Norderhov museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.