Ringerike Slektshistorielag

Kirkebøker

 

 

 

 

Lenker til skanna kirkebøker for distriktets prestegjeld og sokn (Digitalarkivet):

 

Norderhov sokn

Norderhov, Haug og Lunder. Omfattet også Ådal til 1857 og Hønefoss til 1913. Øvre og nedre Tunga, Tungeskoven og Roverud i Flå (gnr. 177-178) overført fra 08.02.1853. Kapellanen i Norderhov fører fra 01.07.1913 egen kirkebok for Lunder og Veme kapelldistrikt.

 

 

Ådal prestegjeld

Ådal (Viker), Nes og Ytre Ådal (Hval). Utskilt fra Norderhov i 1857.

 

Hønefoss prestegjeld

Utskilt fra Norderhov ved kgl. res. 30.05.1913, iverksatt fra 01.07. s.å. Kirkebøker før 1875, se Norderhov.

 

Haug sokn

Haug prestegjeld ble opprettet i 1984, utskilt fra Norderhov. Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1876-1921, se Norderhov.

 

Lunder sokn

Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1832-1917, se Norderhov.

 

Hole prestegjeld

Tyristrand sogn var en del av Hole prestegjeld fram til 1984 da det ble overført til Norderhov prestegjeld. 

 

Lenker til transkriberte kirkebøker for Norderhov prestegjeld:

 

Ministerialbok 1 1704 - 1716

Ministerialbok 2A 1716 - 1725

Ministerialbok 2B 1726 - 1739

Ministerialbok 3 (begravelser) 1740 - 1757

Ministerialbok 4 (begravelser) 1758 - 1774

Ministerialbok 5 (begravelser) 1775 - 1789

Ministerialbok 6A (begravelser) 1789 - 1801

Ministerialbok 6B (begravelser) 1801 - 1811

Ministerialbok 7 (begravelser) 1812 - 1814