Ringerike Slektshistorielag

Søk etter ord

Her kan du søke etter enkelte ord i våre dokumenter. Vær oppmerksom på at det kun er i transskriberte dokumenter du kan søke. Håndskrevne og trykte dokumenter med gotisk skrift blir ikke indexert.

NB! Vi arbeider med et forbedret søkeopplegg og dette vil dessverre ta litt tid.

 

 

 

 

Skjema for søk kommer her om kort tid. Inntil videre kan du gå til de enkelte dokumentene under Slektsressurser og søke i dokumentet med "Ctr + F".