Ringerike Slektshistorielag

Diplomer

Ringerike Slekts­historielag har i løpet av tre år gjennomført et prosjekt hvor vi har greid å samle til en bok originaltekster fra middelalderbrev (mellom årene 1263 og 1570) som er bevart i norske arkiv; det vil si kun brev som handler om gårder og personer på Ringerike er tatt med i boken. Vi har fått to dyktige professorer i norrønt språk, Eyvind Fjeld Halvorsen og Magnus Rindal, til å oversette innholdet i brevene til moderne norsk, slik at de blir forståelig for oss i dag.

 

Registeret i boken inneholder ca. 1600 steds- og personnavn med tilknytning til Ringerike. Boken inneholder dessuten en del bilder fra områder som er omtalt, foruten oversiktskart som viser plas­seringen av de gamle gårdene.