Ringerike Slektshistorielag

Slektsressurser

Her finnes lenker til kilder som er nyttige for slektsgransking i vårt distrikt. Noen av lenkene fører til Digitalarkivet - f.eks skanna kirkebøker for distriktets prestegjeld og sokn.

 

Langt de fleste lenkene går til stoff som er framskaffet av slektshistorielagets egne medlemmer. Du finner for eksempel flere transkriberte ministerialbøker for Norderhov helt fra 1704 og fram til 1739 samt avskrift av alle begravelser i Norderhov i eldre tid. Ved å benytte avskriftene av begravelser kan man spare mye tid ved søking etter dødsfall, særlig fram til 1790-årene da alle kirketjenester står oppført i kronologisk rekkefølge. Dessverre er begravelseslistene i Norderhov usedvanlig dårlig ført med masse mangler og utelatelser.

 

Flere av lagets medlemmer har lagt ned et betydelig arbeid i å transkribere eller avfotografere eldre kilder. Blant annet transkriberte tingbøker og aktsprotokoller fra den første tingboken fra 1652. Noen av tingbøkene er publisert på Nasjonalbiblioteket, mens andre finnes her på nettsiden. Her finnes en rekke avfotograferte protokoller fra Ringerikske kompani fra 1757 og utover. Likeledes protokollene for Thiende mandtal 1700 for distriktets annex og prestegjeld. Og mye, mye mer …