Ringerike Slektshistorielag

Tingbøkene

Thorleif Solberg ga i 2010 alle rettighetene til Ringerike slektshistorielag på de tingbøkene han har skrevet av i moderne språkdrakt (1670-73 og 1681-1699). Dette gjør at vi kan publisere dem her på våre sider.

 

 

Sten Høyendahl har transkribert tingbøkene for 1674-1680 og 1699-1707, samt referatene 1656-58 for Ringerikesom er innført i tingbøkene for Eiker, Sigdal og Modum sorennskriveri. Disse vil nå fortløpende bli lagt ut på våre nettsider.

 

Terje Gulbrandson har gjort avskrifter av de fem tingbøkene som dekker perioden 1652-1664. Tingbok 1 (1652-1653) og tingbok 2 (1658-1660) er lagt ut på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

 

Aktsprotokoller

 

Aktsprotokoll 5 (1705-06) og 6 (1706-07)

Saksoversikt og register 1705-06 og 1706-07

Aktsprotokoll 7 (1706-09)

Saksoversikt og register 1706-09

Aktsprotokoll 8

Aktsprotokoll 8 (1707-09)

Aktsprotokoll 9 og 10 (før juli 1709)

Saksoversikt og register -  før juni 1709

 

 

 

 

 


Transskriberte tingbøker

 

Register for tingbøkene

Bok I-26 og I-25 EMS 1656-1658 

Bok 08 1670 

Bok 10 1671 

Bok 11 1672 

Bok 12 1673 del 1 - 1673 del 2

Bok II-3 1674

Bok I-11 1675

Bok I-12 og I-13 1676-77

Bok 1-14 og II-7 1678-79

Bok I-15 1680

Bok 24 1681 

Bok 25 1682 del 1 - 1682 del 2 

Bok 27 1683 

Bok 29 1684 

Bok 31 1685 del 1 - 1685 del 2 

Bok 33 1686 

Bok 35 1687 

Bok 36 1688 

Bok 37 og 38 1689

Bok 39 og 40 1690 

Bok 40 1691 

Bok 34 1692 

Bok 34 1693 del 1 - 1693 del 2 

Bok 34 1694 del 1 - 1694 del 2

Bok 40 1695 

Bok 41 1696 

Bok 41 1697 

Bok 41 1698 

Bok 34, 41 og 42 1699

Bok I-24  1699-1705

Register 1699-1705

Bok I-5  1704-1707

Register 1704-1707 

 

Skannede tingbøker på digitalarkivet  

1655 - 1799