Militære protokoller

Ringerikske Kompani 

Ringerikske kompani var underlagt Oppland Regiment, under den norske Hæren. Under finner du mannskapslister fra årene 1757-1850. En oversikt over mannskapslistene

 Ringerikske kompani 1757

 

Ringerikske kompani 1779

Ringeriksk kompani 1789

Ringerikse kompani 1792

Ringerikske kompani 1796

Ringerikske kompani 1796x

Ringerikske kompani 1810

Ringerikske kompani 1813

Ringerikske kompani 1815 Reserverulle

Ringerikske kompani 1818 Tegningsliste

Ringerikske kompani 1818 Underofficerer, spillemend og musqueterer

Ringerikske kompani 1820 Sivile stillinger

Ringerikske kompani 1821

Ringerikske kompani 1827

Ringerikske kompani 1834

Ringerikske kompani 1839

Ringerikske kompani 1841

Ringerikske kompani 1845

Ringerikske kompani 1846

Ringerikske kompani 1850

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.