Ringerike Slektshistorielag

Folketelling / Manntall

 

 

 

 

 Linker til våre slektsressurser

Prestemantallet 1664 - 1666 - link til Hole og Norderhov

 

Norderhov og Hole tilhører Hadeland Prosti ved prestemanntallet på 1660 tallet.

 

Mantallene 1664–1666 er en serie militære mantall tatt opp i det nevnte tidsrommet. Målet med manntallet var å registrere tjenestedyktige menn for mulig krigstjeneste, og registrerte menn og gutter over 12 år. I 1666 ble gutter fra 12 års alder registrert.

 

Manntallene ble tatt opp både av fogdene og av prestene, og vi har for mange områder overlapp mellom fogdenes og prestenes manntall .

 

 

Thiende mandtal 1700

 

Norderhov hovedsogn

Haug Annex

Soknedalen Annex

Aadal Annex

Hole prestegjeld

 

Kommunale manntallslister, Hønefoss

 

1907

1908

1909

1912

1913

1915

1924