Ringerike Slektshistorielag

2024

Tirsdag 13. februar 2024 kl 1900

Årsmøte i Ringerike Slektshistorielag. Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum

Lørdag 9. mars 2024 kl 1000

Ringerike bibliotek. «Spør en slektsforsker»

Onsdag 22. mai 2024 

Kirkeruinene og Halvdanshaugen på Stein gård. Guide: Gudmund Bakke. Påmelding.

Fellesmøte med Ringerike Historielag.

 

Tirsdag 17. september 2024 kl. 1900

DNA som verktøy i slektsforskning. (Ekstern foredragsholder). Svenskestua – Ringerikes Museum

Tirsdag 29. oktober 2024 kl 1900

FamilySearch som verktøy i slektsforskning. (Ekstern foredragsholder). Svenskestua – Ringerikes Museum.

2025

Tirsdag 21. januar 2025

Markering av 40 år med organisert slektsforskning på Ringerike. Fellesmøte med Ringerike Historielag. Svenskestua – Ringerikes Museum.

Tirsdag 18. februar 2025 kl 1900

Årsmøte. Svenskestua – Ringerikes Museum.