Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerike Museum, Norderhov.

 2018.

Lørdag 1 september,     har vi en stand på Ringeriksdagen.

Tirsdag 11 september, kl: 1800-1900 Styremøte,  kl: 1900-2100. Medlemsmøte, TEMA: kurs i gotisk skrift v/Sten Høyendahl.

Tirsdag 20 november,  kl: 1900-2100.  Fellesmøte med Ringerike Historielag, DIS,  TEMA: ikke fastsatt ennå.                                      Arrangør: Ringerike Historielag.

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Norderhov museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.