Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerikes Museum, Norderhov.

 2020

Alle arrangementer er avlyst før 1. august pga. Coronaviruset.

Tirsdag 28 april 2020 kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Slektforsker kurs del 1 v/Nils Elsrud

Tirsdag 22 september kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Slektforsker kurs del 2 v/Nils Elsrud

Tirsdag 20 oktober kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Kurs i gotisk skrift v/Sten Høyendahl

November 2020 blir det fellesmøte med Ringerike Historielag.

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Ringerikes Museum. (ved Norderhov kirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.