Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerikes Museum, Norderhov.

2019.

Tirsdag 19 november 2019 kl.19.00, Fellesmøte med Ringerike Historielag, 

Tema: "Med barnål på ryggen og sot under negla"
Ingunn Jahr forteller om turer, kultur og natur i sine opplevelser på Krokskogen og presenterer sin nye bok, Arrangør: Ringerike Historielag.

 2020

Tirsdag 21 januar 2020, kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Foredrag av Nils Elsrud " Om Landhandlermordet".

Tirsdag 18 februar 2020 kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Årsmøte og foredrag av Grete Borgersrud "Om Viul".

Tirsdag 21 april 2020 kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Slektforsker kurs del 1 v/Nils Elsrud

Tirsdag 22 september kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Slektforsker kurd del 2 v/Nils Elsrud

Tirsdag 20 oktober kl.18.00-19.00 styremøte, kl.19.00-21.00 Kurs i gotisk skrift v/Sten Høyendahl

November 2020 blir det fellesmøte med Ringerike Historielag.

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Ringerikes Museum. (ved Norderhov kirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.