Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerikes Museum, Norderhov.

2021

AVLYST !!!! Tirsdag 12. januar kl 1800-1900: styremøte. Kl 1900: «Engebret Hesselberg, jurist og bøddel», foredrag av Sten Høyendahl.

Fellesmøte med Ringerike Historielag

Tirsdag 16. februar kl 1800-1900: styremøte. Kl. 1900: Årsmøte.

 

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Ringerikes Museum. (ved Norderhov kirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.