Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerike Museum, Norderhov.

 2018.

Tirsdag 20 november,  kl: 1900-2100.  Fellesmøte med Ringerike Historielag og Norsk Samfedselshistorisk Senter.                       TEMA: Øivin Moen holder foredrag om Randsfjordbanen i anledning av at den blir 150 år i år.                                                        MØTESTED: Møtesalen på Norsk Samferdelshistorik Senter,    Vinteroveien 2,  Hønefoss Jernbanestasjon.   http://nshs.no/  

2019.

Tirsdag 15 januar 2019, kl: 1800-1900 Styremøte,  kl:1900-2100. Medlemsmøte/Foredrag, TEMA: Sonja Serina F. Johansson holder foredrag om bondetogene i 1818, der det var mye action på Ringerike.  Dette dreier seg om bondeopposisjon 30 år før Marcus Thrane.

 

Tirsdag 12 februar 2019, kl: 1800-1900 Styremøte, kl: 1900-21. Årsmøte og foredrag ved Sten Høyendahl "Tenkemåter i eldre tider"

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Norderhov museum. (ved Norderhov kirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.