Møtekalender

Møteprogram:

Følgende møter avholdes i Svenskestua på Ringerike Museum, Norderhov.

 2018.

Tirsdag 13 mars, Kl: 1800-1900. Styremøte.   kl: 1900-2100. Medlemsmøte, TEMA: Slektsforsker kurs 1.                                        Hvordan finne fødsler, giftemål og dødsfall v/ Nils Elsrud.

Tirsdag 8 mai, kl: 1800-1900 Styremøte,   kl: 1900-21.   Medlemsmøte,   TEMA: Slektsforsknings kurs 2. v/Nils Elsrud.

Tirsdag 11 september, kl: 1800-1900 Styremøte,  kl: 1900-2100. Medlemsmøte, TEMA: kurs i gotisk skrift v/Sten Høyendahl.

Tirsdag    november,  kl: 1900-2100.  Fellesmøte med Ringerike Historielag, DIS,  TEMA: ikke fastsatt ennå.                                      Arrangør: Ringerike Historielag.

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Norderhov museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.