Styre og komitéer

Styret 2019.

 
Leder:             Sten Høyendahl
Nestleder:       Grete Borgersrud
Kasserer:         Nils Elsrud
Sekretær:        Else Marie Eriksen
Styremedl:      Bjørn Strømsbråten
Styremedl:      Marte Inger Stubberud
Varamedlem:  Lars Kristian Goa
Varamedlem:
 

 

Redaksjonen i Hringariki

Sten Høyendahl
Ole E. Yttri

Nils Elsrud

Marte Inger Stubberud

 

 

Valgkomité

Paul Terje Hoseth
Sissel Skjørten Aasen

Anne Kristin Formodalen