Styre og komitéer

Styret 2022.

 
Leder:             Sten Høyendahl
Nestleder:       Ole E. Yttri
Kasserer:         Nils Elsrud
Sekretær:        Anne Kristin F. Tinding
Styremedl:      Bjørn Strømsbråten
Styremedl:      Marte Inger Stubberud
Varamedlem:  May B. Odden
Varamedlem: Else Marie Eriksen
 

 

Redaksjonen i Hringariki

Sten Høyendahl
Ole E. Yttri

Nils Elsrud

Marte Inger Stubberud

 

 

Valgkomité

Ellen Gilhuus

Bjørn Einar Røed

Varemedlem: Odd P. Solstad

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.