Ridderregnskapene

Godbiter fra Ridder-arkivet

 

RegnskapsbokArkivet etter den siste sagfogden i Hønefoss, Hans Andreas Ridder (1797-1865), er i dag de­po­nert hos Ringerike Slektshistorielag. Det be­står stort sett av regnskap, sagfogden var jo og­så handelsmann.     

Hans A. Ridder var sønn av Fredric Hansen Rid­der (1756-1798) og Maren Andersdatter Flattum (1754-1837). Da Maren Ridder ble enke, ble hun handelskvinne. Hun holdt forretningen gående til den gjenlevende sønnen Hans Andreas var gam­mel nok til å bli sagfogd, antagelig omkring 1818.

Den eldste protokollen er hovedregnskapsbok for Maren Ridder, påbegynt 20. mars 1819. Den andre - og nok den mest interessante protokollen - er en brøtningsprotokoll påbegynt 1. januar 1836. Her opplyses navnet på de brøtningskara - eller fløtere - som handlet hos sagfogd Ridder. Navn på alle karene er oppgitt, ofte hvor de kom fra, hva de handlet, og hva de hadde i lønn. Protokollen gir god informasjon om navn og bosted i en tid da vi ikke har folketellinger, kun kirkebøker. Arkivet etter sagfogd Ridder ble sommeren 1980 funnet av Peter Tandberg. Han var ansatt ved Ringerikesmuseum, og Riddergaarden og famili­en Ridder har i mange år vært hans hjertebarn. Tand­berg ville undersøke litt på loftet i hovedhuset på Riddergaarden, og der fant han en alkove med stengt dør. Døren lot seg etterhvert åpne, og sam­menmed masseruskog rask lå svært mange  regn­skapsdokumenter i løsbladsystem. PeterTand­berg ogRunar Henriksen sorterte og blåste støv og skitt av papirene, og la disse i pappomslag og i arkiv­esker. I dag er alt arkivert isyrefritt mate­ri­ale.

Arkivet består av regnskap påbegynt i 1805 og frem til ca. 1850, samt noen få privatbrev, noen karakterbøker, tegninger etc. 

I arkivet er det totalt tre store regnskaps­proto­koller, hvorav to er registrert på hvert enkelt navn av Sten Høyendahl, fotografert av Jon-Otto Aar­næs og lagt ut på nettet med link på slekts­his­to­rielagets hjemmeside.

 

 

Register med lenker til Ridderregnskapene påbegynt 20. mars 1819 finnes her

 

 

Etterkommere av Christian Ridder

 

 

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.