Matrikkel og skatt

Matrikkel og skatt

 

Matrikkel/Jordbok for Ringerike 1720