Folketelling Manntall

Prestemanntallet 1664-1666

Norderhov prestegjeld manntall 1664 1666

Lenke til Norderhov og Hole

Norderhov og Hole tilhører Hadeland Prosti ved prestemanntallet på 1660 tallet.

Mantallene 1664–1666 er en serie militære mantall tatt opp i det nevnte tidsrommet. Målet med manntallet var å registrere tjenestedyktige menn for mulig krigstjeneste, og registrerte menn og gutter over 12 år. I 1666 ble gutter fra 12 års alder registrert.

Manntallene ble tatt opp både av fogdene og av prestene, og vi har for mange områder overlapp mellom fogdenes og prestenes manntall

Thiende mandtal 1700

 Thiende Manntall 1700

Norderhov hovedsogn - Haug Annex - Soknedalen Annex - AAdal Annex - Hole prestegjeld

Disse protokollene har blitt avfotografert.

 

Kommunale manntallslister

 1907

 1908

1909 

 1912

 1913

 1915

 1924

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.