Eyvind Fjeld Halvorsen Regster

Eyvind Fjeld Halvorsen (født 4. mai 1922 i Norderhov, død 19. mars 2013) var en norsk norrøn filolog og professor ved Universitetet i Oslo.

Eyvind Fjeld Halvorsen har i sine notater skrevet av hendelser på gårder i Norderhov, Hole, Lunder, Haug og Ådal fra 1400 tallet og fremover. Dokumentene er mer eller mindre alfabetisk på gårder i det distrikt de hører hjemme.

Haug

Hole 1 

Hole 2

Lunder

Norderhov 1

Norderhov 2

Ådal

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.