Borgerskapsbrev i H√łnefoss

Når man skulle drive en form for næring måtte man tidligere søke om dette. Det ble da utstedt et borgerskapsbrev som beviset på at man hadde lov til å drive. 

Under finner du en avfotografert protokoll over utstedte borgerskapsbrev fra Hønefoss kjøbsted i perioden 1852-1856.