Borgerskapsbrev i Hønefoss

Når man skulle drive en form for næring måtte man tidligere søke om dette. Det ble da utstedt et borgerskapsbrev som beviset på at man hadde lov til å drive. 

Under finner du en avfotografert protokoll over utstedte borgerskapsbrev fra Hønefoss kjøbsted i perioden 1852-1856.

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.