Innhold etter tittel

Fra innholdet (Høst 1991 - Vår 2011)

Sortert på Tittel

 

Høst/vår årstall Forfatter Tittel side
Vår 2009 Elsrud, Eigil 284 Nordhaga i Ådal  
Vår 2003 Waagaard, Knut Aaslund, Anna Hansd. og Hovold Gulbrandsen Sørum og deres aner  
Vår 1996 Holm, Else Marie Adel. Fra 1550-tall adel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike  
Høst 2010   Aktuelle artikler og nettsteder 69
Høst 2011   Aktuelle bøker 69
Vår 2011   Aktuelle bøker 64
Vår 2011   Aktuelle nettsteder 65
Høst 2008 Solberg, Thorleif Alf Borgersen Hauger på Jevnaker og hans etterkommere på Ringerike  
Høst 2010 Tom Larsen Anders Pettersen ”Lisbet” - en vaneforbryter fra Hønefoss 6
Høst 2004 Lien, Ragnvald Anders Torstensen Tuftin og Inger Nilsdatter Tangen  
Høst 2003 Høllen, Reidun Aner fra Ringerike og omegn  
Høst 1998 Skagestad, Kjell Anna Colbjørnsdtr. og Jonas Ramus' etterslekt  
Høst 1993 Böhle, Gudrun Anna Maja Svensdotter fra Wärmland i Sverige  
Vår 2002 Solberg, Thorleif Anne Toresd. fra Klekken, nordre, 1744-1804. Hvor kom hun fra?  
Vår 1999 Elsrud, Eigil Annette Berget. Fra Åsterud til Annette Larsdatter Berget  
Høst 2007 Otterbech, Frank Arbeiderforeningsliste. En fra 1851  
Vår 1995 Norheim, Per Terje Ask / Snyta og Soknedalen. Spørsmål om forfedrene  
Vår 1996 Desserud, Per Jacob Ask. En kommentar til artikkelen om Thomas Ask og hans slekt  
Høst 1995 Solberg, Thorleif Ask. Om Tomas Ask og hans slekt  
Vår 1995 Solberg, Thorleif Auren-slekta på Ringerike  
Vår 1996 Lien, Ragnvald Bagge. Fra Bagge til Bekken  
Høst 1992 Solberg, Thorleif Bagge-ætt  
Høst 1993 Goplerud, Per Bakke, Anne og "Lesaren"  
Høst 1996 Elsrud, Eigil Bakke, Halvor Iversen / Oppens etterslekt (Ådal)  
Vår 1997 Elsrud, Eigil Bakke. Tilleggsoppl. / Vedr. historien om Bakke i nr. 2 1996  
Høst 2009 Elsrud, Eigil Bakken (g.nr 302 b.nr 10 i Ringerike)   
Høst 2001 Ellefsen, Ellef Barbro Ellefsdatter Buøen. Et "uægte barn" med stor etterslekt  
Høst 2010 Nils Elsrud Barnedødsfall på plasser under Haugerud i Ådal 1861 18
Høst 1999 Solberg, Thorleif Baroner. Om baroner på Ringerike  
Høst 1995 Lien, Ragnvald Bekken, Erling. Slekta til skiløperen Erling Bekken  
Vår 1996 Lien Ragnvald Bekken. Fra Bagge til Bekken  
Høst 2007 Otterbech, Frank Berger. Den faste skolen på ...  
Vår 2010 Høyendahl, Sten Berggarden på Tyristrand. Fra Fyran i Krødsherad til ...  
Høst 1999 Lien, Ragnvald Bertelsplassen. Vågård-slekta på Bertelsplassen under Nøkleby  
Vår 2004 Solberg, Thorleif Bertil / Bertel-slekta på Ringerike  
Vår 2007 Bjørke, Erling Bjørke i Soknedalen  
Høst 2000 Lien, Ragnvald Bjørn- og slektshistorie fra Haugen i Brekkebygda  
Høst 2001 Lien, Ragnvald Bjørnejeger. Slekta til bjørnejegeren Per Hagen (1782-1857)  
Vår 1998 Elsrud, Eigil Blakstvedt i Ådal. Rettelser til gårds- og slektshistorien  
Høst 1993 Elsrud, Eigil Blakstvedt, Anne Ellingsdatter og Berthe Ellingsdt. Skollerud  
Høst 1997 Elsrud, Eigil Blakstvedt. Gårds- og slektshistorie for Blakstvedt i Ådal  
Vår 1993 Steen-Karlsen, Thorb. Bliksrud, Aase Halvorsd. og Bottolv Olsen Ørtestur  
Vår 2011 - Bokhyllen på Digitalarkivet 60
Vår 1999 Lokalhistorisk Forlag Bokloftet. Lokalhistorisk Forlag, Løiten Brænderi, 2340 Løten  
Vår 2001 Bakke, Gudmund Borgen, Storøye og Rytteraker, og om Ole Jørgensen Ryggeraker  
Høst 2011 Sten Høyendahl Borgenstjerne - en hadelandsk kvinneforfører med røtter fra Ringerike  42
Vår 1998 Furuseth, Sigrid Breien Breien. Ny slektsbok for Breienslekta fra Tyristrand  
Høst 2003 Elsrud, Eigil Buttingsrud  
Vår 2004 Yttri, Ole Engebretsen By i Hole. En komplisert slektssammenheng på By i Hole  
Vår 2006 Solberg, Thorleif Bygdebøkene for Ringerike, en liten tilleggsopplysning  
Vår 2009 Høyendahl, Sten Båtsmannsskatten 1636 for Ringerike  
Vår 2010 Berg, Rune Arenfeldt Clausen, Stigeren Michel og hans tilknytning til Ringerike  
Vår 2003 Elsrud, Eigil Commercecommissarius Lauritz Lauritzen, 1630-1686  
Høst 2011 Sten Høyendahl Da mester Morten kom til Hole kirke 64
Høst 2011   De trange Tider. Verdens Gang, 15. juli 1880. 18
Vår 2011 Sten Høyendahl Den gamle slekten på Nordre Hval i Haug 37
Vår 2008 Otterbech, Frank Den høyere skole i Hønefoss. Elever ved  
Høst 2009 Otterbech, Frank Den høyere skolen i Hønefoss. Elever ved  
Vår 2009 Otterbech, Frank Den høyere skolen i Hønefoss. Elever ved  
Høst 2008 Otterbech, Frank Den høyere skolen i Hønefoss. Elever ved  
Høst 2000 Larsen, Tom Den norske hær. Olai Ovenstads plansjer over hæren 1628-1818  
Vår 2011 Lars Borgersrud  Den vanskelige krigen 12
Høst 2011   Det glimrende Tilbagetog. Aftenposten, 10. januar 1874. 59
Høst 2011   Det overhaandtagende Fylderi. Aftenposten, 18. desember 1873 51
Vår 2009 - Diplomatarium for Ringerike. Ang utgivelse av  
Vår 2009 Høyendahl, Sten Diplomer i Norderhov prestearkiv  
Vår 1997 Yttri, Ole Engebretsen Dorthe Andersdt. Og Thor Evensen. Husmannspar, Flaskerud, Ådal  
Vår 1994 Solberg, Thorleif Drapet på Heggen i Soknedalen 20. januar 1682  
Høst 1997 Solberg, Thorleif Drapssak fra Hønefoss for 300 år siden  
Vår 2008 Høyendahl, Sten Dyre Sevaldssons ætt. Var bøndene på Hønen i Norderhov av  
Høst 1993 Solberg, Thorleif Døpenavn. Bibelske. "Kunstnerblod til Holeværingene"  
Vår 2010 Solberg, Anne Sofie Eggesteinen fra middelalderen skilte Ringerike og Hadeland  
Høst 1996 Larsen, Tom Ekstraskatten 1762 for Hole Præstegjeld  
Høst 1992 Elsrud, Ingeborg Elsrud. Den bergtatte Astrid Olsdatter Elsrud (1720)  
Vår 1995 Elsrud, Eigil Emigrasjon fra Norge til Amerika. Avskrift fra kirkebøkene  
Høst 1994 Elsrud, Eigil Emigrasjon fra Ringerike til Amerika  
Høst 2003 Solberg, Thorleif En dansk - norsk forbindelse  
Vår 2001 Solberg, Thorleif En gammel Ringeriksgård som "forsvant"  
Vår 2000 Solberg, Thorleif En Ola Knutson eller to til "besvær"  
Høst 2010 Ole Arild Vesthagen og Sten Høyendahl En slekt fra Hval i Ådalen med forgreninger til Hadeland 22
Vår 2001 Yttri, Ole Engebretsen En slektsforbindelse mellom Norderhov og Modum  
Vår 1997 Elsrud, Eigil Enger i Ådalen  
Høst 2010 Nils Elsrud Epidemier i vårt distrikt 12
Vår 2009 Elsrud, Eigil Erik Nilsen Viker og hans barn... En anerekke fra Harald Sørum til lærer og kirkesanger i Viker og Nes i Ådalen:   
Høst 2004 Solberg, Thorleif Et drama på Krokskogen, 1673  
Høst 1994 Solberg, Thorleif Et interessant skifte  
Høst 2003 Solberg, Thorleif Et steinhogg  
Vår 2011 Tom Larsen Et ungdomsbilde av Anders Pettersen fra Hønefoss 57
Vår 2011 Sten Høyendahl Et vitneprov fra 1603 om allmenningen i Hole 55
Høst 2011   Etterlysning  23
Høst 2010   Etterlysninger 69
Høst 2010 Nils Elsrud Familien Gudbrand Torkildsen Johnsrud på Strande 49
Høst 2000 Redaksjonen Feil i kildene  
Vår 2008 Larsen, Tom Fengslede fra Ringerike (del 1)  
Høst 2008 Larsen, Tom Fengslede fra Ringerike (del 2)  
Vår 2009 Larsen, Tom Fengslede fra Ringerike (del 3)  
Høst 2009 Larsen, Tom Fengslede fra Ringerike (del 4)  
Vår 2010 Larsen, Tom Fengslede fra Ringerike (del 5)  
Vår 2011 Nils Elsrud Fingal Enger, Nord-Dakotas største private grunneier 22
Høst 1997 Solberg, Thorleif Finnene. Fra Krokskog-finnenes saga  
Høst 2007 Høyendahl, Sten Fjellstad i Hole.  Gudmund Iversen og Bersvend Jonsen - to svogre fra Brandbu på ...  
Vår 2004 Elsrud, Eigil og Solberg, Thorleif Fjøsvika  
Høst 2008 Høyendahl, Sten Fjøsvika i Ådalen. Et forfalsket pergamentbrev fra  
Vår 1997 Yttri, Ole Engebretsen Flaskerud i Ådal. Husmannsparet Thor Evensen og Dorthe Andersdt.  
Vår 1992 Hungerholdt, Marit Fogden Jens Holmboe og hans etterkommere på Ringerike  
Vår 2004 Bakke, Gudmund Fogder og sageiere. Blant fogder og sageiere på Ringerike på 1600-tallet  
Høst 1993 DGSR Folketall m.m. den 1/1 1856 i Hønefoss  
Høst 1993 Elsrud, Eigil Folketelling 1865 for Hole, 1. del  
Vår 1994 Elsrud, Eigil Folketelling 1865 for Hole, 2. del  
Høst 1991 Elsrud, Eigil Folketelling i 1865 - Aadalens Præstegjeld  
Høst 1992 Elsrud, Eigil Folketelling i 1865 for Aadalens Præstegjeld  
Høst 1991 Elsrud, Eigil Folketelling i 1900 - Tyristrand  
Vår 1992 Elsrud, Eigil Folketelling i 1900 for Tyristrand  
Vår 1993 Elsrud, Eigil Folketelling, 1865 for Lunder i Soknedalen, Norderhov  
Vår 1996 Ellefsen, Ellef Folketellingen 1900. En orientering  
Vår 1995 Elsrud, Eigil Folketellingen for 1865 for Hole  
Høst 1991 Hallmann, Kjell Folketellinger. Generell omtale  
Høst 1999 E.Elsrud og Th. Solberg Fossholm i Ådal  
Høst 2011   Fra redaksjonen 2
Høst 1999 Solberg, Thorleif Fra Ringerike for 300 år siden  
Vår 2011 - Fra tingbøkene 30
Vår 2011   Fra tingbøkene 65
Vår 2008 Solberg, Thorleif Frankrike, et bruk i grenseland  
Vår 2009 Høyendahl, Sten Frans Jonsen Skøyen i Haug og Jon Tanberg i Norderhov  
Vår 2010 Høyendahl, Sten Fyran i Krødsherad. Fra ... til Berggarden på Tyristrand  
Vår 1995 Jonsrud & Otterbech Genealogisk Datasensentral, Ringerike. Virksomheten i 1994  
Høst 1993 Jonsrud, Jens Genealogisk Datasentral, Ringerike. Kort oversikt over historien  
Vår 1993 Jonsrud, Jens Genealogisk Datasentral, Ringerike. Opprettelsen av ...  
Høst 2004 Otterbech, Frank Gotisk skrift. Bruken av s i gotisk skrift  
Høst 2011 Tom Larsen Grenader John Madsen - i 38 års slaveri på Akershus festning  19
Vår 2010 Høyendahl, Sten Grønvoll under Vestre By i Hole - en husmannskontrakt fra 1892  
Høst 1995 Elsrud, Eigil Grøterud i Ådalen  
Høst 2008 Høyendahl, Sten Guttorm Trulssøn på Bragernes - borger med morsslekt på Hamnor i Hole  
Høst 2001 Redaksjonen Gårds- og slektshistorie for Nes i Hallingdal, bind 1 kan bestilles  
Vår 1999 Lien Ragnvald Hallinghaugen i Lunder. Slekta på Hallinghaugen  
Høst 1996 Elsrud, Eigil Halvor Iversen Bakke / Oppens slekt (Ådal)  
Høst 2007 Høyendahl, Sten Hamnor Østre i Hole. En fallert Christiania-borger på ...  
Vår 1998 Solberg, Thorleif Hans Grenader. Etterkommere etter Hans Grenader søker oppl.  
Vår 1996 Solberg, Thorleif Hansen, Presten Peder H. Kolding og hans etterkommere  
Høst 2010 Sten Høyendahl Harald Hen i Ådalen - født på Nærstad i Haug 38
Vår 1998 Bjørkvik, Randi Hauger. Alf Hauger og hans slekt  
Høst 1992 Solberg, Thorleif Haugerud, Ole O. - senere O. Rustand (1824-1869)  
Vår 2006 Elsrud, Eigil Haugerud.  (Haugerud og Rødningsdalen i Ådalen)  
Høst 1998 Lien, Ragnvald Haukedalen. Slekta på Øvre Haukedalen, Petersgarden  
Vår 1999 Lien, Ragnvald Haukedalsslekta. Rettelser I artikkelen om Haukedalslekta I H98  
Høst 2003 Larsen, Tom Heen-slekten. Tillegg til Solbergs artikkel om Heen-slekten i Ringerike (1986 s 55)  
Vår 1995 Solberg, Thorleif Helgerid i Heradsbygda. Fra et skifte  
Høst 2011 Nils Elsrud Henrik Nitter Johnsen Ohnstad  36
Høst 2011 Berit Garsrud  og Marius Hellerud Hjelp, jeg har slekt i Amerika!   24
Høst 2009 Høyendahl, Sten Hole. På sangens vinger i ...   
Høst 2008 Yttri, Ole E. Holes kirkebøker 1716 - 1719  
Høst 2009 Yttri, Ole E. Holes kirkebøker 1720 - 1722  
Vår 2010 Yttri, Ole E. Holes kirkebøker 1723 - 1724  
Høst 2010 Ole E. Yttri Holes kirkebøker 1725-1726 55
Vår 1998 Solberg, Thorleif Holeslekter. Litt om Hole-slekter i eldre tid  
Vår 1992 Hungerholdt, Marit Holmboe, Jens. Om fogden H. og hans etterslekt på Ringerike  
Vår 2004 Fjeld-Halvorsen, Eyvind Hringariki / Ringerike  
Vår 2003 Harsson, Margit Hringariki. Om navnet Hringariki  
Vår 1995 Solberg, Thorleif Hunsdalen i Ådalen / "Nytt fra Tingboka"  
Vår 2002 Yttri, Ole Engebretsen Hunstad i Hole. En familie fra Hunstad  
Vår 2004 Solberg, Thorleif Huusher-slekt i Norge  
Vår 1992 Redaksjonen Hvem gransker hva?  
Vår 2011 Nils Elsrud Hvem var John Olsen på Somdalseie? 58
Høst 1997 Holm, Else Marie Hverven. Svar på spørsmål om soldat Erik Hansen Hverven  
Høst 2004 Elsrud, Eigil Høghaug i Ådalen  
Vår 2010 Elsrud, Nils Hønefoss kirke brenner  
Høst 2006 Fjeld-Halvorsen, Eyvind Hønen og Hønenfossen, Om  
Vår 2002 Andersen, Jan Innlegg  
Vår 1993 Larsen & Solberg Innrullerede bønder I Hole og Norderhaugs Prestegjeld 1699  
Vår 1999 Slektsforskersenteret Invitasjon til møte I Norsk Slektshistorisk Forening. 11/9-99  
Høst 1996 Elsrud, Eigil Iversen Bakkee, Halvor / Oppens slekt  
Vår 2010 Høyendahl, Sten Jacobssøn, Herr Ottes leiermålslister fra Norderhov  
Høst 2000 Elsrud, Eigil Jemterud i Ådalen  
Vår 2001 Elsrud, Eigil Jemterud. En rettelse til artikkelen i hefte 2 i 2000  
Vår 2009 Berg, Jahn Wilhelm Johan Herman Severin Fougner fra Stein i Hole  
Høst 2011 Nils Elsrud Jordmoren fra Vardal som kom til Ådal  66
Høst 1999 Yttri, Ole E. Jørgen Moe. En slektskrets fra Enger og Höllen i Modum til J.M.  
Vår 2004 Johannesen, Preben Jørgen Moes eventyrinformanter på Ringerike  
Høst 2006 Otterbech, Frank Kalender, Langtids-  
Høst 2000 Otterbech, Frank Kalenderspørsmål  
Vår 2000 Otterbech, Frank Kalenderspørsmål  
Vår 2001 Otterbech, Frank Kalenderspørsmål. En presisering  
Vår 2002 Otterbech, Frank Kari fra Sigdal / Eggedal  
Høst 2006 Solberg, Thorleif Katnosa, De omtvistede eiedeler ved.Fra rettssaken i 1689  
Vår 2010 Elsrud, Nils Kjella, Ole Palmesen  - og sioux-opprøret i Minnesota  
Høst 2004 Solberg, Thorleif Kjos i Soknedalen  
Høst 2004 Otterbech, Frank Kjos. Den nye slekta på Kjos  
Høst 2009 Vesthagen, Ole Arild Kjærlighetshistorie. En ulykkelig ...  
Høst 1994 Smedsrud, Thorbjørn Kløvig, Ole Andersen ringeriks-aner til Nils Svensøn Tordenstjerne  
Vår 2011 Sten Høyendahl Knut Mo i Steinsfjerdingen og hans arvinger  19
Vår 1996 Solberg, Thorleif Kolding, Presten Peder Hansen og hans etterommere  
Vår 1998 Solberg, Thorleif Kolding. Rettelser til artikkelen om Kolding i nr 1 1996  
Høst 1997 Solberg, Thorleif Kongebrev. Et kongebrev forteller slektshistorie  
Høst 2010   Kontingentinnbetaling 67
Høst 2006 Solberg, Thorleif Krogsrud i Soknedalen, De gamle slektene på  
Høst 1997 Solberg, Thorleif Krokskog-finnene- Fra Krogskog-finnenes saga  
Høst 1998 Nordby, Asbjørn Kølabrennerslekta. Bok om Kølabrennerslekta  
Høst 2002 Lien, Ragnvald Langvandsbråten i Lunde  
Vår 2009 Elsrud, Nils Lars Hansen, Smeden og husmannssønnen , og hans etterslekt på Ringerike  
Høst 1998 Bjørndal, Svein Arnolf Lars Jonsen og Marthe Mikkelsdt. fra Norderhov og deres slekt  
Vår 2003 Elsrud, Eigil Lauritzen, Lauritz, Commercecommisarius, 1630-1686  
Vår 1993 Larsen, Tom Legdshær fra 1628. Christian 4's hær og hvordan den ble til  
Høst 2001 Lien, Ragnvald Lensmann Meier. Del I. Slekt etter lensm. I Lunder, P. Henningsen  
Høst 2001 Lien, Ragnvald Lensmann Meier. Del II. Slekt etter lensm. Paul Henningsen  
Høst 1993 Goplerud, Per Lesaren. Anne Bakke  
Vår 2003 Red. Leseapparat. Nytt leseapparat på Ringerike Bibliotek våren 2003  
Vår 1998 Elsrud, Eigil Lindelien I Ådal, en slektshistorie  
Høst 1996 Elsrud, Eigil Lindåsen, slektene i Lindåsen  
Høst 2002 Thon, Gunnar Litt om Thorer Iversen Horn's slekt på Hadeland  
Høst 2008 Otterbech, Frank Litteratur for slektshistorikere med tilknytning til Ringerike  
Vår 2003 Solberg, Thorleif Lunder kirke. Besiktigelse av Lunder kirke i 1718  
Vår 2003 Waagaard, Knut Lunnerætt. Hovold Gulbrandsen Sørum og Anne Hansd. Aaslund  
Høst 2006 Solberg, Thorleif Lyndi a Ringariki  
Vår 1999 Vesthagen, Ole Arild Lysti i Ådalen. Et supplement  
Høst 1998 Elsrud, Eigil Lysti. Om plassen Lysti og en teori om "Lysti-Svensken"  
Vår 1994 Windju, Lars E. Løkkehistorie fra det gamle Hønefoss  
Vår 2010 Høyendahl, Sten Makeskiftebrev. Et ... fra 1640  
Vår 1994 Larsen, Tom Mandtal og bereigning ofver Norderhoug Præstegield 1711  
Vår 2005 - Manntallene 1664 - 1666 for Norderhov og Hole  
Vår 2009 Høyendahl, Sten Margrete Mule. Da Bent finne ble æresskjelt av  
Vår 2008 Solberg, Thorleif Marigård / Marigard i Ullerålsfjerdringen  
Vår 2008 Høyendahl, Sten Marigård, Margrete på  
Høst 2003 Elsrud, Eigil Maristuen  
Vår 2011 Tom Larsen Marte Marie “Spraderen” - fra Hønefossen til Akerselva 41
Vår 1999 Halvorsen, Eyvind Fjeld Matrikkel for Norderhov Tinglag i 1827  
Høst 2005 Otterbech, F. Matrikkel. Utsnitt av matrikkelen for Hønefoss folkeskole  
Vår 2006 Otterbech, F. Matrikkel. Utsnitt av matrikkelen for Hønefoss folkeskole for tiden fra 1914 til og med 1940  
Høst 2011 Sten Høyendahl Mer om Skute i Gran og Somdalen i Ådalen 60
Høst 2011 Rune Arenfeldt Berg Mer om stiger Michel Clausens slekt fra Gjesval i Hole   11
Høst 2000 Solberg, Thorleif Militære ruller for Norderhov prestegjeld  
Vår 2001 Solberg, Thorleif Militærrulle for Hole 1697  
Høst 1991 Wang, Finn A. Mindre-Alv. Tornberg-Ætten  
Vår 1997 Solberg, Thorleif Moe, Jørgen. Han hadde også dansk blod i sine årer  
Vår 2004 Elsrud, Eigil Monsebråten  
Høst 2011   Møteplan 2012 69
Vår 2007 Otterbech, F. Månen  
Vår 2001 Solberg, Thorleif Nedre Berg i Soknedalen på 1600-tallet  
Vår 2001 Bjerke, Einar Noen tanker om og rundt slektsundersøking  
Høst 2005 Solberg, Thorleif Noen Ættelinjer fra Flå i Hallingdal til Ringerike  
Vår 2007 Elsrud, Eigil Nordre Skagnes  
Vår 2006 Lien, Karsten Norgesglasset og ande karttjenester på Internett  
Høst 2010   Ny nettside for Ringerike Slektshistorielag 3
Høst 2011   Ny utgivelse - sikt- og sakefallsregnskap for Ringerike, 1612-1660 3
Høst 2011   Ny utgivelse - tingbøker for Ringerike, 1678-79  3
Høst 2007 Solberg, Thorleif Nøkleby, Halvor Bjørnsen - kom også han fra Hallingdal?  
Høst 1999 Lien, Ragnvald Nøkleby. Vågård-slekta på Bertelsplassen under Nøkleby  
Høst 2007 Solberg, Thorleif Odelsjordebok 1624 for Ringerike  
Vår 2009 Høyendahl, Sten Odelsjordeboken 1641 - rettelser og presiseringer  
Høst 2008 Høyendahl, Sten Odelsjordeboken 1641 for Ringerike  
Vår 2008 Høyendahl, Sten Odelsskatten 1647 for Ringerike  
Høst 2009 Høyendahl, Sten Odelsskatten 1653 for Ringerike  
Høst 1995 Solberg, Thorleif Olde. En sak om Olde i Soknedalen  
Vår 1992 Solberg, Thorleif Olssøn Ve, Torkel, ca 1640-1714. En utvandret kunstner  
Høst 1996 Solberg, Thorleif Omforladels Johanne!  
Høst 2008 Solberg, Thorleif Oppegård i Soknedalen. Et interessant skifte fra  
Høst 1996 Elsrud, Eigil Oppen; Bakke, Halvor Iversen  
Vår 2002 Larsen, Tom Oslo Kapitels forhandlinger, 1609-1616  
Høst 2004 Ellefsen, Ellef Palme Eriksen Aure  
Høst 1991 Waula, Jørg Erik PC-system for registrering av slektsopplysninger  
Høst 1998 Lien, Ragnvald Petersgarden. Slekta på Øvre Haugedalen (Gnr169-br.nr7)  
Høst 2010 Sten Høyendahl På sporet etter Kari Hiran     4
Vår 2005 Yttri, Ole Engebretsen Pål Putten og Hans Grenader sin slekt  
Høst 2006 Yttri, Ole Engebretsen Pål Putten og Hans Grenaders slekt. Tilleggsopplysninger og  
Vår 2000 Elsrud, Eigil Ramberget. En gårds- og slekts.historie om Ramberget  
Høst 2002 Elsrud, Eigil Rettelse til artikkeliI hefte nr 1 for 2002, side 6  
Vår 2001 Solberg, Thorleif Rettelser til artikkel i hefte nr 1 2000, side 46  
Vår 2001 Yttri, Ole E. Rettelser til artikkel i hefte nr 2 1999 s 56  
Høst 1998 Elsrud, Eigil Rettelser til artikkel i Hringariki nr 1/98  
Høst 2010   Rettelser  69
Vår 2006 Solberg, Thorleif Rettighetsbøker for sognepresten i Norderhov  
Høst 2002 Lien, Ragnvald Retting av feil i hefte 1 for 2002, s 4 og s. 44  
Vår 2002 Larsen, Tom Rettsprotokoller. Utdrag fra rettsprotokoller ang. Ringerike  
Høst 1993 Larsen, Tom Ringerigsche escadron, nationale dragon regiment  
Vår 1997 Solberg, Thorleif Ringerike - Hallingdal i gammel tid  
Høst 2010 Sten Høyendahl Ringerikinger i de eldste tingbøkene for Hadeland 63
Vår 2011 Sten Høyendahl Ringerikinger i kirkebøkene for Bragernes 47
Vår 2008 Høyendahl, Sten Ringerikinger i regnskapet for Hadeland Fogderi 1599/1600 begin_of_the_skype_highlighting              1599/1600      end_of_the_skype_highlighting  
Vår 2010 Larsen, Tom Ringerikinger på Akershus festning (del 1)  
Høst 2010 Tom Larsen Ringerikinger på Akershus festning (del 2) 40
Høst 2009 Høyendahl, Sten Ringerikinger på Christiania tukthus  
Høst 2009 Høyendahl, Sten Ringerikinger på Moss  
Høst 1995 Solberg, Thorleif Ringerud. Et 300 års jubileum. Fra 29/10.1695 til 29/10.1995  
Vår 1993 Solberg, Thorleif Rishovd-slekta  
Vår 2004 Yttri, Ole Engebretsen Rolv Søhol. Mer om Rolv Søhols etterslekt - og noen andre Rolvs-ætlinger  
Høst 1996 Lien, Ragnvald Roverud i Strømsåttbygda  
Vår 1997 Ellefsen, Ellef Roverud i Strømsåttbygda. Rettelser og kommentarer til artikkel i nr 2 1996  
Høst 2002 Styret Rudi Løken, vårt første æresmedlem  
Vår 1999 Solberg, Thorleif RudiI Soknedalen. Fra et skifte på Rud  
Høst 1995 Ellefsen, Ellef Rundtom. Anna Elida Edvardsdatters forfedre  
Vår 1992 Elsrud, Ingeborg & W. Rustand, Ole Hansen og hans sønner som utvandret  
Høst 1992 Solberg, Thorleif Rustand, Ole O. (Ole O. Haugerud) (1824-1869)  
Høst 1993 Elsrud, Ingeborg & W. Rustand. Nils Hansen og Nils Viker (1792-1873)  
Vår 2001 Bakke, Gudmund Rytteraker, Storøye og Borgen, og om Ole Jørgensen Rytteraker  
Vår 2002 Solberg, Thorleif Råen i  Krødsherad. Jon Torssen Råen i Krødsherad og hans slekt  
Vår 1996 Holm, Else Marie Sagbruksfolk. Fra 1500-tall adel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike  
Vår 1996 Andersen, Jan F. Sagmester Sørensen, f. 1792. Sagmester Viul, Lomsdalen, Modum  
Høst 2008 Solberg, Thorlief og Høyendahl, Sten Segl fra 1588. Et feiltolket  
Høst 2011   Seglene fra 1616 i større utgave 63
Vår 1998 Bjørkvik, Halvard Seinmellomalderen. Pest og avfolking, men også lyse sider  
Høst 1991 Solberg, Thorleif Semmen, Nordre  
Høst 2006 Elsrud, Eigil og Solberg, Thorleif Semmen, Søndre (Midtgarden) i Ådal  
Høst 1991 Solberg, Thorleif Semmen, Søre  
Høst 1997 Solberg, Thorleif Setrangssagen. Tvist om eiendomsretten gir interessante opplysninger  
Høst 1998 Lien, Ragnvald Sindreslekta i Lunder. En gren av Sindreslekta  
Vår 2002 Elsrud, Eigil Skagnes Søndre  
Vår 2001 Østro, Terje Skalseteren / Vidalsplassen  
Vår 2008 Elsrud, Eigil Skarrud gård i Ådalen (293/1)  
Vår 1999 Halvorsen, Eyvind Fjeld Skattebetalere på Ringerike i 1612 og 1624  
Høst 1999 Solberg, Thorleif Skatteskyldnere på Ringerike i 1694  
Vår 1998 Lie, Thorvald Kaare Skatvedt i Sigdal. Svar ang. Jacob Skatvedt. se nr 2 1997  
Høst 1997 Yttri, Ole Engebretsen Skatvedt. Spm. om Jacob Skatvedt i Sigdal  
Vår 1996 Holo, Godtfred Skifter for Norderhov funnet i skifteprotokoller for Eiker  
Høst 1999 Solberg, Thorleif Skifter i Haug. Fra noen skifter i Haug anneds til Norderhov P.gjeld  
Vår 2001 Solberg, Thorleif Skifter i tingbøkene  
Høst 2003 Lien, Ragnvald Skiløperen Truls Braathen (1878 - 1964) og hans slekt  
Høst 1995 Lien, Ragnvald Skiløpern Elling Bekken (1840-1906). Slekta hans  
Høst 2001 Bjerke, Einar Skisse til deler av en slektskrønike  
Høst 1991 Solberg, Thorleif Skollerud, Asle  
Høst 1993 Solberg, Thorleif Skollerud, Asle. Rettelser til artikkel i nr 1/91  
Høst 1993 Elsrud, Eigil Skollerud, Berthe Ellingsdatter og Anne Ellingsd. Blakstvedt  
Vår 2000 Solberg, Thorleif Slektsforbindelser Hadeland, Ringerike  
Høst 1998 Yttri, Ole Engebretsen Slektsforbindelser på tvers av Tyrifjorden  
Høst 2000 Solberg, Thorleif Slektsforbindelser Ringerike - Hadeland I  
Høst 2000 Solberg, Thorleif Slektsforbindelser Ringerike - Hadeland II  
Høst 2000 Solberg, Thorleif Slektsgransking med intuisjon  
Høst 1993 Løken, Rudi Slektsgranskning med datamaskin  
Høst 1991 Wang, Finn A. Slektshistorielaget Vestfold - Buskerud, stiftet 1987  
Vår 1992 Tollefsen, Arne Slektshistorietur: Søsterkirkene, Biri, Fåberg, Trondheim m.v.  
Vår 1996 Kultom, Marianne G. Slektsstier i Buskerud. En bok-presentasjon  
Høst 1996 Solberg, Thorleif Slevikslekta  
Vår 1995 Norheim, Per Terje Soknedalen og Ask / Snyta. Spørsmål om forfedrene  
Vår 2010 Elsrud, Nils Somdal Truls A. Urmakeren ... og hans etterslekt i USA  
Høst 2009 Høyendahl, Sten Somdalen i Ådalen nok en gang  
Vår 1996 Elsrud, Eigil Somdalen i Ådalen. En gårds- og slektshistorie  
Høst 2008 Elsrud, Nils Somdalen og Gundbjørud i Ådal. Slektskap mellom  
Høst 2007 Yttri, Ole E. Somdalen, Knut. Fra Ådalen til Odalen - gjenfunnet i Hedmark  
Vår 2010 Elsrud, Nils Somdalen. En legestudent og kriger fra ...  
Høst 2000 Solberg, Thorleif Stockflet. Oppdatert slektstavle  
Høst 2005 Elsrud, Eigil Storvigen. Etterkommere etter Tollef Palmesen Storvigen fra Flå og hustru Mari Persdatter  
Vår 2001 Bakke, Gudmund Storøye, Rytteraker og Borgen, og om Ole Jørgensen Rytteraker  
Høst 2011 Tom Larsen Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel 1866   52
Vår 2001 Wang, Finn A. Streiftog i småkongeslekter med Ringerike i sentrum. Del I  
Høst 2001 Wang, Finn A. Streiftog i småkongeslekter med Ringerike i sentrum. Del II  
Vår 2007 Solberg, Thorleif Strømsodd / Strømsått, en epoke i gardens historie  
Vår 2007 Solberg, Thorleif Strømsoddbygda, En slektshistorie fra  
Vår 1995 Solberg, Thorleif Störke-slekta i Soknedalen  
Høst 2004 Elsrud, Eigil Svartbekk i Ådalen. Bosted for ei slekt i 270 år  
Vår 2011 Astrid K. Natvig Svend Olsen og Johanne Knudsdatter på Neseie i Hole  31
Høst 2003 Solberg, Thorleif Sætrang / Setrang i Haug anneks til Norderhov Prestegjeld  
Vår 1996 Andersen, Jan F. Sørensen, Anders, født 1792. Sagmester, Viul, Lomsdalen, Modum  
Vår 2000 Lien, Ragnvald Sørsdalslekta i Soknedalen  
Vår 2003 Waagaard, Knut Sørum, Hovold Gulbrandsen og Anne Hansd. Aaslund og deres aner  
Vår 2011 Nils Elsrud Thor Andersen Olsviken døde på Titanic 53
Vår 1997 Yttri. Ole Engebretsen Thor Evensen og Dorthe Andersdt. Husmannspar på Flaskerud i Ådal  
Høst 2000 Solberg, Thorleif Tiende. Fastsettelse av tiende i Hole  
Vår 2011 Kari Telste Til barnefader udlagde hun… Forhandlinger om farskap 1687-1900 4
Vår 2007 -- Tingbok 72 for Ringerike, Sak fra  
Høst 2009 -- Tingbokbokutgivelse, ny,  for Ringerike  - 1656-58  
Vår 2010 -- Tingreferater  - 1656-58 - to uteglemte saker  
Høst 2010   To nye utgivelser - tingbøker for Ringerike, 1674 og 1675 2
Vår 2011 Sten Høyendahl To ukjente 1400-tallsbrev fra Haug som åpenbart er falske 61
Høst 2011 Sten Høyendahl  Tollerfruen i Tønsberg og bonden på Gjesval i Hole    4
Vår 2010 Høyendahl, Sten Toresplassen. Litt om ... - og finsk navneskikk  
Høst 2010 Sten Høyendahl Torger Bure på Tyristrand og hans etterslekt 28
Høst 2005 Otterbech, F. Tyristrand-slekter  
Høst 1991 Elsrud, Eigil Utvandrerstoff  
Høst 2002 Lien, Ragnvald Utvandring fra Nyhus i Strømsoddbygda  
Vår 1992 Solberg, Thorleif Ve, Torkel Olsson, ca 1644-1714. En utvandret kunstner  
Høst 1997 Solberg, Thorleif Veholt. Eldre slekter på Veholt  
Vår 1997 Solberg, Thorleif Veme. Om Veme i Ådalen på eldre tid.  
Vår 2001 Heggen, Marit Fonkalsr. Veme. Slekta på Øst Veme  
Høst 2009 Høyendahl, Sten Vestre Bjørke i Steinsfjerdingen - et tillegg til gårdshistorien for Hole  
Vår 2001 Østro, Terje Vidalsplassen / Skalseteren  
Høst 2007 Elsrud, Eigil Viken  
Høst 1995 Elsrud, Eigil Viker gård i Ådalen   
Høst 1993 Elsrud, Ingeborg & W. Viker, Nils (1792-1873). Rustand  
Høst 1994 Kultom, Marianne Gjerdb Vinterroa på Sokna; Folket der  
Vår 2000 Rusten, Arne Viul  
Høst 1998 Solberg, Torleif Vågård. Den eldste eier- og bruker-slekta på Vågård  
Høst 1999 Lien, Ragnvald Vågård-slekta på Bertelsplassen under Nøkleby  
Høst 2002 Berg, Trygve Ynglingeætta på Ringerike og Milder-Alv Erlingssons etterkommere  
Vår 1993 Sten-Karlsen, Thorb. Ørtestue, Bottolv Olsen og Aase Halvorsd. Bliksrud  
Høst 2001 Solberg, Thorleif Øverby. En grensesak på Øverby i Soknedalen i 1705   
Høst 1998 Elsrud, Eigil Øvrevolden i Ådal. Historien om Søndre Øvrevolden  
Høst 2009 Høyendahl, Sten Ådalen 1632 - en grensetvist mellom Hval og Somdalen  
Vår 2011   Årsberetning 2010 66
Vår 2011   Årsmøtereferat  67
Høst 2007 Elsrud, Eigil Åset  

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.