Ringerike Slektshistorielag

Nordsiden 1914

Årsmøtet er utsatt frem til COVID-19 situasjonen har roet seg!

Ringerike Slektshistorielag ble startet i 1985 og har nå rundt 216 medlemmer. Formålet med foreningen er å øke interessen for lokal- og slektshistorie i området.


Vi har 4-8 medlemsmøter i året og minimum 2 medlemsmøter med foredrag i samarbeid med Ringerike Historielag og DIS Buskerud. Vi kan også være behjelpelige med å søke slekt i vårt distrikt.

Ringerike Slektshistorielag har tett samarbeide med DIS, som vi også arrangerer slektsforskerdager sammen med. På våre medlemsmøter vil du også kunne få tilgang til  Genealogisk Datasentral (GDSR).

Vi har også utgitt en rekke publikasjoner og mye digitalisert stoff vil etterhvert bli tilgjengelig for våre medlemmer gjennom denne nettsiden.

 

(Foto: Nordsiden i Hønefoss, 1914 - fra postkort)

  

 Lagt ut 05.09.2020 - under tingbøker

Aktsprotokoll 8

Aktsprotokoll 8 (1707-09)

Aktsprotokoll 9 og 10 (før juli 1709)

Saksoversikt og register -  før juni 1709

 

Pålogging på denne siden

Pålogging er ikke tatt i bruk ennå. All info som ligger på siden er åpen for alle.

Vi vil med tiden legge ut vårt medlemsblad og kanskje annen info du må logge inn for å få tak på.

Dette vil bli informert om gjennom vårt medlemsblad.

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.