Norderhov kirke

 

Lenker til skannede kirkebøker for følgende kirker finnes her

Opp Bønsnes   kirke Haug   kirke Hole  kirke Hval kirke Hønefoss  kirke Lunder kirke Nes kirke Norderhov kirke Tyristrand  kirke Veme kirke Viker kirke

 

 

 
Norderhov kirke er en korskirke fra 1170 som ligger på Norderhov i Ringerike kommune, Buskerud fylke. Frem til en ombygging i 1881 hadde kirken vesttårn, skip kor og apside bevart, men kor og apside ble da revet.[1] Den fikk da også korsarmer. Av middelalderkirken er tårnet, deler av skipet, tårnets vestportal og skipets vest og sørportal bevart.

Kirken ble opprinnelig bygget som langkirke av lokal naturstein i ca. 1170[2], men det var lenge vanlig å datere den til siste halvdel av 1100-tallet. Kirken, som i dag fremstår som korskirke, står på Norderhov, like sør for Hønefoss, langs E16 og nærmest midt i Norges største frukthage (eplehage), som ligger i Ringerike kommune i Buskerud. Kirken er blant annet kjent for sin nære tilknytning til prestefruen Anna Colbjørnsdatter og Svenskeslaget på Norderhov i 1716.

Kilde: Wikipedia

Norderhov, Haug kirke og Lunder kirke. Omfattet også Ådal til 1857 og Hønefoss til 1913. Øvre og nedre Tunga, Tungeskoven og Roverud i Flå (gnr. 177-178) overført fra 08.02.1853. Kapellanen i Norderhov fører fra 01.07.1913 egen kirkebok for Lunder kirke og Veme kapelldistrikt.

 

 

 

Skannede kirkebøker for Norderhov prestegjeld 1704-1789                    
Tekst Ministreal
1704-1716
Ministreal
1716-1726
Klokker
1717-1725
Ministreal
1726-1739
Ministreal
1740-1757
Ministreal
1758-1774
Ministreal
1775-1789
               
Lenke Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her                
Haug kirke Haug Haug Haug Haug Haug Haug Haug                
Lunder kirke Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder                
Norderhov kirke Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov                
Viker kirke Viker Viker Viker Viker Viker Viker Viker                
                               
Kronologisk 1704-1717 1716-1726 1717-1725 1726-1739 1740-1757 1758-1774 1775-1789                
                               
Skannede minestrialbøker for Norderhov prestegjeld 1789-1919                    
Tekst Ministreal
1789-1811
Ministreal
1812-1814
Ministreal
1814-1833
Ministreal
1819-1837
Ministreal
1837-1847
Ministreal
1847-1856
Ministreal
1856-1865
Ministreal
1866-1874
Klokker
1869-1888
Ministreal
1875-1884
Ministreal
1885-1902
Ministreal
1885-1912
Ministreal
1885-1917
Ministreal
1893-1916
Ministreal
1903-1919
Lenke Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her
Haug kirke Haug Haug Haug Haug Haug Haug Haug           Haug    
Lunder kirke Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder Lunder   Lunder  
Norderhov kirke Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov       Norderhov
Viker kirke Viker Viker Viker Viker Viker Viker Viker                
Hønefoss kirke               Hønefoss   Hønefoss Hønefoss        
                               
Kronologisk 1789-1793                            
Født og døpt 1793-1811 1812-1814 1814-1819 1819-1837 1837-1847 1847-1856 1856-1865 1866-1874 1869-1888 1875-1884 1885-1903 1885-1912 1885-1917 1894-1916 1903-1919
Vaksinerte   1851-1867                          
Konfirmerte 1794-1811 1812-1814 1814-1829 1829-1837 1838-1847 1848-1855 1856-1865 1866-1874 1869-1888 1875-1884 1885-1902 1885-1907 1885-1913   1903-1914
Ektevidde 1793-1811 1812-1814 1814-1825 1825-1837 1838-1847 1847-1856 1856-1865 1866-1874 1869-1888 1875-1884 1885-1903 1885-1912 1885-1917 1904-1915 1903-1919
Viede Dissentere                     1891-1897        
Borgelig viede                     1897-1902       1905-1912
Døde og begravde 1793-1811 1812-1814 1814-1833 1833-1837 1838-1847 1847-1856 1856-1865 1866-1874 1869-1888 1875-1884 1885-1903 1885-1912 1885-1917 1894-1916 1903-1919
Dødfødte                 1878-1888           1903-1919
Døde dissentere                             1915-1916
Innflyttet     1814-1829 1829-1837 1838-1847 1847-1856 1856-1864 1866-1882   1875-1888          
Utflyttet     1814-1829 1829-1838 1838-1847 1847-1856 1856-1864 1866-1882   1875-1888          
Innmeldt statskirke                     1885-1902       1904-1918
Utmeldt statskirke                     1885-1902       1903-1919
                               
Dagregister         1839-1847   1856-1865 1866-1874   1875-1885 1885-1898        
Annen liste       1821                      
Jevnføringslister     1814-11815                        
Tittel og register   1812-1867 1814-1833     1847-1856                  
Notat og visitass   1812-1838 1816-1818   1837                    
                               
Skannede klokkerbøker for Norderhov prestegjeld 1814-1920          
Tekst Klokker
1814-1867
Klokker
1814-1876
Klokker
1814-1876-
Klokker
1824-1849
Klokker
1832-1849
Klokker
1849-1863
Klokker
1849-1868
Klokker
1849-1876
Klokker
1869-1888
Klokker
1876-1899
Klokker
1877-1887
Klokker
1887-1912
Klokker
1889-1917
Klokker
1891-1921
Klokker
1913-1920
Lenke Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her
Haug kirke Haug Haug   Haug   Haug   Haug   Haug       Haug  
Lunder kirke     Lunder Lunder Lunder   Lunder   Lunder     Lunder Lunder    
Norderhov kirke Norderhov Norderhov   Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov Norderhov
Viker kirke     Viker Viker                      
Hønefoss kirke                     Hønefoss Hønefoss     Hønefoss
                               
Kronologisk               1849-1856              
Født og døpt 1814-1821 1821-1824 1821-1824 1824-1849 1832-1849 1849-1863 1849-1868 1863-1876 1869-1888 1876-1899 1877-1887 1887-1912 1889-1917 1900-1921 1913-1920
Konfirmerte 1814-1867 1835-1854 1821-1824   1832-1847   1849-1868 1868-1876 1869-1888 1876-1891 1877-1887 1887-1912 1889-1908 1891-1921 1913-1920
Ektevidde 1814-1830 1831-1876 1821-1824   1832-1849   1850-1868   1869-1888 1876-1899 1877-1887 1887-1912 1889-1915 1900-1921 1913-1920
Viede Dissentere                       1887-1912      
Døde og begravde 1814-1833   1821-1824   1832-1849   1849-1868   1869-1888 1876-1899 1883-1887   1889-1915 1900-1921 1913-1920
Dødfødte                 1878-1888     1887-1889 1890-1913    
Innflyttet 1814-1832   1815-1824   1832-1849                    
Utflyttet 1814-1828 1829-1831 1814-1824                        
Kommunikanter         1832-1841                    
                               
Jevnføringslister 1814-1815 Ja                          
Tittel og register 1814-1867     1824-1849 1832-1849 1849-1863 1848-1868 1849-1876              
Notat og visitass 1817         1849 1852-1862                
                               
Skannede kirkebøker øvrig for Norderhov prestegjeld 1818-1969                
Tekst Vaksinasjon
1818-1853
Lysning
1872-1895
Lysning
1909-1922
Lysning
1913-1925
Fødsel
1916-1930
Lysning
1919-1969
Lysning
1920-1938
Lysning
1938-1954
Lysning
1954-1969
Lysning
1956-1969
         
Lenke Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her Lenke her          
Haug kirke Haug                 Haug          
Lunder kirke Lunder   Lunder     Lunder                  
Norderhov kirke Norderhov                            
Viker kirke Viker                            
Hønefoss kirke                              
                               
Fødselregister         1916-1930                    
Vaksinerte 1818-1851                            
Lysning   1872-1896 1909-1922 1913-1925   1919-1969 1920-1938 1938-1954 1954-1969 1954-1969          
Tittel og register 1818