Nyheter

Juni 2012

Ridderregnskapene

Tingbøkene er avfotografert og ligger her med register

 

28 April 2012

Tingbøker

Tingbøkene er skannet på nytt og er nå søkbare, her

 

18 April 2012

Hringariki

Innholdsfortegnelse oppdatert

 

Møteplan

for 2012 lagt ut-

Her

 

11 Desember 2010

Hringariki

Medlemsbladet ble sendt ut sist uke.

 

23 Oktober 2010

Fangeregister

Avskrift av fange- protokoller er lagt ut fra Tukthuset og Akershus festning.

Fengselsvesen

 

03 Oktober 2010

Registre

Hringariki 2003 høst oppdatert i register

Hringariki

 

26 september 2010

Registre

Hringariki 2003 vår oppdatert i register

Hringariki

 

Slektsressurser

ta en titt på disse sidene, her finner du mye stoff fra Ringerike i gamle tider.

 

Registre

Last ned zippet register på

Tingbøker

Hringariki

 

Bokutgivelse

av Diplomatarium Norvegicum fra Ringerike og Hole

Les mer her