Velkommen til oss

 

Historien om laget og kontaktinfo til laget

Referat og bilder fra siste møte.

 

 

Neste møte:

Fellesmøte med Ringerike Historielag tirsdag 13 januar kl 19:00.

Kari Telste ved Norsk Folkemuseum holder foredrag

"Ugifte mødre i gammel tid"

Sted: Ringerike Museum, Norderhov.      Velkommen.

 

 

Vi trenger dugnadshjelp i slektshistorielaget.

Vi har startet på et prosjekt med registrering av stikkord i alle Hringariki blader som er utgitt. vi har noe over 20 blader som vi ikke er ferdig med. Det tar ca. 7 - 8 timer pr. blad. Er det noen der ute som kan hjelpe oss med det. Meld fra på E-post  så får dere tilsendt blad/er (om dere ikke har det fra før) og mal til å legge inn stikkordene i.

 

Hringariki

Medlemstilbud

Mer enn 20 år har bladet kommet regelmessig 2 ganger i året.

Alle årganger kan bestilles fra 1991-2011 i papirkopi eller elektronisk.

Pris pr. blad: 150,00 - Pris for alle blader  (40 stk) Kr. 1.500,00. + porto

Ønskes bladene både elektronisk og i papirformat koster det 2.000,00 + porto

Bestilles på E-post  Noen blader kan gå tom i papirutførelse.

Eksempel på medlemsbladet til slektshistorielaget som kommer ut 2 ganger i året.

   

 

Ridderregnskapene

Slektshistorielaget har fått hjelp av Jon-Otto Aarnæs til å avfotografere noen av ridderregnskapene som er bevart.

Disse er publisere på disse sidene og vi holder på å lage lenker i register til sidene.

Det er avfotografert ca. 860 sider som Sten Høyendahl har laget register til.

 

Register med lenker 1819 og fremover

Register med lenker 1836 og fremover

 

 

'Ringerike Slektshistorielag ble startet 7. februar 1985 og har nå rundt 250 medlemmer.

Formålet er å øke interessen for lokal- og slektshistorie i området.

 

Medlemskontingenten i Ringerike Slektshistorielag er 250,- pr år.

Medlemmene får tilsendt Hringariki (2 hefter pr år), og det arrangeres jevnlig møter, foredrag m.v.

 

Vil du bli medlem send oss en E-post  

Ringerike slektshistorielag nytt medlem og navn og adresse.

Eller skriv / ring til leder

Adresse/telefonnr. til leder Nils Elsrud.

 

skann0002.jpg

skann0007.jpg

 

 

 

 

 

 

Historien

·        1953 Ringerike Historielag blir stiftet 10. desember

·        1976 Opprettes et utvalg i Ringerike historielag for fremming av  

                  slektsforskningen på Ringerike

·        1985 Egen slektshistoriegruppe blir opprettet 7 februar

·        1991 Første nummer av medlemsbladet Hringariki kommer ut i desember

·        1992 Genealogisk datasentral (GDSR) blir opprettet 15 desember

·        1994 Slektshistoriegruppa endrer navn til Ringerike slektshistorielag

·        2003 Ringerike slektshistorielag blir egen forening 31. desember, vedtatt på

                 årsmøtet 11. februar

·        2010 Ny layout på Hringariki

·        2010 Foreningen har mer enn 250 medlemmer

 

Publikasjoner

·        Hringariki gis ut med 2 nummer i året med stoff fra middelalderen opp til i dag

·        Særtrykk av tingbokavskrifter 1652-1700

·         Særtrykk av fattigmanntall 1742

·        Bokutgivelse av Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570

·        Planer om flere særtrykk og bokutgivelser

 

Øvrige aktiviteter

·        4 – 8 Medlemsmøter i året

·        Minimum 2 medlemsmøter med foredrag i samarbeid med Ringerike Historielag og DIS Buskerud

·        Hjelper til med å søke slekt i vårt distrikt

·        Tett samarbeid med DIS

·        Arrangerer slektsforskerdagene i samarbeid med DIS

·        GDRS database som kan benyttes ved medlemsmøter

 

Nettside

·        www.ringerike-slektshistorielag.com